(1)
SOPAH, F. M.; KAYAR, R.; BORHAM, A. S. PENGARUH FAKTOR-FAKTOR PERSEKITARAN TERHADAP GAYA KOGNITIF KREATIF, PENGAMALAN KREATIVITI DAN PENCAPAIAN AKADEMIK DALAM KALANGAN PELAJAR PINTAR AKADEMIK. hsp 2018.