(1)
ZAINOL, N. Z. N.; ABDUL MAJID, L. KAJIAN KRITIK TERHADAP AL-QURAN: FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUKAN PEMIKIRAN NASR HAMID ABU ZAYD (1943-2010. hsp 2018.