[1]
HALIM, H., YUSOFF, K., AHMAD, S., ABDUL KHIR, M.F., ABDULLAH, A.H., JOHAR, S.S., ANI, F. and NOR, M.E. 2018. PENDIGITALAN MANUSKRIP RISALAH IBN FADLAN 922 M SEBAGAI SATU INOVASI. Human Sustainability Procedia. (May 2018).