[1]
MUHAMAD, S.N., MOHD YUSUF, F., PANATIK@ABDUL RAHMAN, S.A., RIPIN, M.N., MD SHAM, F. and SAARI, Z. 2018. TANDA-TANDA PENYAKIT KEJIWAAN DALAM KALANGAN REMAJA ISLAM DI JOHOR BAHRU. a. Human Sustainability Procedia. (May 2018).