[1]
ABDULLAH, M.A.H. 2018. PESALAH MUDA DI MAHKAMAH SYARIAH: SATU TINJAUANTERHADAPPENGHUKUMAN MENURUT PERUNTUKAN UNDANG-UNDANGSYARIAHDAN MAQASID AL SYARI’AH. Human Sustainability Procedia. (May 2018).