1.
Hamzah N, Abdul Hamid N. Ingredients Management Application: Pembangunan Aplikasi Pengurusan Bahan bagi Mengelakkan Kerugian dan Pembaziran Peniaga Makanan dengan Berkesan . aitcs [Internet]. 2022 Jun. 5 [cited 2023 Feb. 3];3(1):837-48. Available from: https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/aitcs/article/view/2518