1.
Hafizuddin MH, Mohd Yusof M. Pembangunan Aplikasi Pemantauan Pengambilan Makanan dan Aktiviti Harian di Pusat Jagaan Kanak-Kanak Secara Atas Talian. aitcs [Internet]. 2021 Nov. 29 [cited 2022 Jun. 29];2(2):1476-88. Available from: https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/aitcs/article/view/2279