[1]
M. I. F. Rosli and M. A. Mohd Yunus, “Pembangunan Aplikasi Web Bantuan Kecemasan”, aitcs, vol. 4, no. 1, pp. 1477–1495, Jul. 2023.