[1]
N. Ahmad and Mohd Hamdi Irwan Hamzah, “Pembangunan Sistem Pengurusan Kucing Klinik Haiwan Baraqah”, aitcs, vol. 3, no. 2, pp. 924–943, Nov. 2022.