[1]
N. A. Mohd Zainuri and M. H. I. Hamzah, “Pembangunan Sistem Wang Khairat Kematian”, aitcs, vol. 3, no. 2, pp. 1037–1056, Nov. 2022.