[1]
M. A. AB. LLAH and S. MOHD. YASIN, “SISTEM PENGURUSAN FUTSAL CITY NINE: Futsal City Nine Management System”, aitcs, vol. 3, no. 1, pp. 930–946, Jun. 2022.