[1]
N. A. Zabidi and M. H. I. Hamzah, “Sistem Pesanan Makanan Menggunakan Kod QR”, aitcs, vol. 2, no. 2, pp. 717–729, Nov. 2021.