[1]
N. Hamzah and N. Abdul Hamid, “Ingredients Management Application: Pembangunan Aplikasi Pengurusan Bahan bagi Mengelakkan Kerugian dan Pembaziran Peniaga Makanan dengan Berkesan ”, aitcs, vol. 3, no. 1, pp. 837–848, Jun. 2022.