[1]
N. B. Mokhtar and N. Mohd Nawi, “Sistem Pengurusan Kedai Alatan Komunikasi YY Photo Studio dan Teleshop ”, aitcs, vol. 3, no. 1, pp. 1087–1102, Jun. 2022.