[1]
M. H. Hafizuddin and M. Mohd Yusof, “Pembangunan Aplikasi Pemantauan Pengambilan Makanan dan Aktiviti Harian di Pusat Jagaan Kanak-Kanak Secara Atas Talian”, aitcs, vol. 2, no. 2, pp. 1476–1488, Nov. 2021.