[1]
S. A. Mohd Esa and N. Mohd Nawi, “Aplikasi Pembelajaran Asas Subjek Konsep Pengaturcaraan Berorientasikan Objek ”, aitcs, vol. 2, no. 2, pp. 1419–1435, Nov. 2021.