Hafizuddin, Muhammad Haziq, and Munirah Mohd Yusof. 2021. “Pembangunan Aplikasi Pemantauan Pengambilan Makanan Dan Aktiviti Harian Di Pusat Jagaan Kanak-Kanak Secara Atas Talian”. Applied Information Technology And Computer Science 2 (2):1476-88. https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/aitcs/article/view/2279.