(1)
Rosli, M. I. F.; Mohd Yunus, M. A. Pembangunan Aplikasi Web Bantuan Kecemasan. aitcs 2023, 4, 1477-1495.