(1)
Mohd Zainuri, N. A.; Hamzah, M. H. I. Pembangunan Sistem Wang Khairat Kematian. aitcs 2022, 3, 1037-1056.