(1)
Johari, N.; Hamzah, M. H. I. Find Your Home: Sistem Pencarian Dan Penyewaan Rumah Sewa Berasaskan Web. aitcs 2021, 2, 104-123.