(1)
Abdu Halim, A.; Mohmad Hassim, Y. M. Sistem Maklumat Penilaian Prestasi Pelajar Sekolah Agama Rakyat Al-Islamiah Addiniah. aitcs 2021, 2, 264-272.