(1)
Zabidi, N. A.; Hamzah, M. H. I. Sistem Pesanan Makanan Menggunakan Kod QR. aitcs 2021, 2, 717-729.