(1)
Mohd Othman, A.; Ramli, A. A. Aplikasi Pengurusan Fazira Car Wash Menggunakan Android (Fazira2Clean). aitcs 2021, 2 (2), 1046-1061.