(1)
Ngasiman, N. S. H.; Ramli, A. A. . Pembangunan Sistem Aplikasi Pemesanan Dan Penghantaran Burger Berasaskan Android. aitcs 2022, 3, 1186-1195.