(1)
Rosman, M. R. A.; Ismail, M. N. Pembangunan Aplikasi Pembelajaran Huruf Menggunakan Realiti Terimbuh. aitcs 2021, 2, 470-486.