(1)
Muhammad Amirnurhakim Mohd Nazri; Mohd Zaki Mohd Salikon. Pembangunan Sistem Analisis Kecenderungan Kerjaya Pelajar . aitcs 2021, 2 (2), 1578-1589.