(1)
Muhammad Amirnurhakim Mohd Nazri; Mohd Zaki Mohd Salikon. Pembangunan Sistem Analisis Kecenderungan Kerjaya Pelajar. aitcs 2021, 2, 1578-1589.