(1)
Mokhtar, N. B.; Mohd Nawi, N. Sistem Pengurusan Kedai Alatan Komunikasi YY Photo Studio Dan Teleshop. aitcs 2022, 3, 1087-1102.