(1)
Yusoff, S. A.; Aman, H. Metadata Aplikasi Pengurusan Dobi Berkat. aitcs 2021, 2, 730-148.