(1)
Hafizuddin, M. H.; Mohd Yusof, M. Pembangunan Aplikasi Pemantauan Pengambilan Makanan Dan Aktiviti Harian Di Pusat Jagaan Kanak-Kanak Secara Atas Talian. aitcs 2021, 2, 1476-1488.