[1]
Zulkifli, N.I. and Hamzah, M.H.I. 2021. Sistem Perkhidmatan Perancangan Majlis Perkahwinan Berasaskan Web: Save The Date. Applied Information Technology And Computer Science. 2, 1 (May 2021), 36–60.