[1]
Hafizuddin, M.H. and Mohd Yusof, M. 2021. Pembangunan Aplikasi Pemantauan Pengambilan Makanan dan Aktiviti Harian di Pusat Jagaan Kanak-Kanak Secara Atas Talian. Applied Information Technology And Computer Science. 2, 2 (Nov. 2021), 1476–1488.