1.
Muhammad Faiz, Ahmad Zainuri. Kesepaduan Unsur Arab dan Parsi Pada Masa Dinasti Abbasiyah. ahcs [Internet]. 2022 Jun. 27 [cited 2024 Feb. 24];3(1):93-103. Available from: https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/ahcs/article/view/7183