1.
Kirin A, Ahmad Sharifuddin, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah, Abdullah Sulaiman. - Impak Pengajaran dan Pembelajaran Secara Online: Kajian Kes Terhadap Pelajar Sekolah Rendah, Menengah dan Universiti Semasa Pandemik Covid-19: -. ahcs [Internet]. 2021 Jun. 16 [cited 2022 Jun. 25];2(1):127-36. Available from: https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/ahcs/article/view/1961