Kirin, Arwansyah, Ahmad Sharifuddin, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah, and Abdullah Sulaiman. “- Impak Pengajaran Dan Pembelajaran Secara Online: Kajian Kes Terhadap Pelajar Sekolah Rendah, Menengah Dan Universiti Semasa Pandemik Covid-19: -”. Advances in Humanities and Contemporary Studies 2, no. 1 (June 16, 2021): 127–136. Accessed June 30, 2022. https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/ahcs/article/view/1961.