[1]
Mohd Syariefudin Abdullah, Syed Salman Al-Yahya Syed Sagar, and Nur Azah Razali, “Keberkesanan Strategi Rukun Tetangga (RT) dalam Memupuk Kesepaduan Sosial dalam kalangan Masyarakat Pelbagai Etnik di Tanjung Malim Perak”, ahcs, vol. 3, no. 1, pp. 143–154, Jun. 2022.