[1]
Muhammad Faiz, Ufies Marizqa Rosyanda, Zainiah, and M. Ferdi Nur Saputro, “Kepentingan Sejarah, Fungsi, dan Hikmahnya dalam al-Quran”, ahcs, vol. 2, no. 2, pp. 85–96, Jan. 2022.