Kirin, A., Ahmad Sharifuddin, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah and Abdullah Sulaiman (2021) “- Impak Pengajaran dan Pembelajaran Secara Online: Kajian Kes Terhadap Pelajar Sekolah Rendah, Menengah dan Universiti Semasa Pandemik Covid-19: -”, Advances in Humanities and Contemporary Studies, 2(1), pp. 127–136. Available at: https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/ahcs/article/view/1961 (Accessed: 30 June 2022).