Hamzah, Shahidah, Fauziah Ani, Norizan Rameli, Noranifitri Md Nor, Harliana Halim, Riki Rahman, Adi Syahid Mohd Ali, Nizam Attan, and Khairol Anuar Kamri. 2020. “Impak Penyebaran Berita Palsu Melalui Media Sosial Terhadap Masyarakat: Kajian Kes Mahasiswa Universiti Tun Hussein Onn Malaysia”. Advances in Humanities and Contemporary Studies 1 (1):55-63. https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/ahcs/article/view/501.