Kirin, Arwansyah, Ahmad Sharifuddin, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah, and Abdullah Sulaiman. 2021. “- Impak Pengajaran Dan Pembelajaran Secara Online: Kajian Kes Terhadap Pelajar Sekolah Rendah, Menengah Dan Universiti Semasa Pandemik Covid-19: -”. Advances in Humanities and Contemporary Studies 2 (1):127-36. https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/ahcs/article/view/1961.