KIRIN, A.; AHMAD SHARIFUDDIN; MOHD HISYAM ABDUL RAHIM; SHAKILA AHMAD; SHARIFAH KHADIJAH; ABDULLAH SULAIMAN. - Impak Pengajaran dan Pembelajaran Secara Online: Kajian Kes Terhadap Pelajar Sekolah Rendah, Menengah dan Universiti Semasa Pandemik Covid-19: -. Advances in Humanities and Contemporary Studies, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 127–136, 2021. Disponível em: https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/ahcs/article/view/1961. Acesso em: 25 jun. 2022.