Kirin, A., Ahmad Sharifuddin, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah, & Abdullah Sulaiman. (2021). - Impak Pengajaran dan Pembelajaran Secara Online: Kajian Kes Terhadap Pelajar Sekolah Rendah, Menengah dan Universiti Semasa Pandemik Covid-19: -. Advances in Humanities and Contemporary Studies, 2(1), 127–136. Retrieved from https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/ahcs/article/view/1961