(1)
Budiyanti, P. .; Marpuah, S. . Usaha Guru Pendidikan Agama Islam Mengatasi Kesan Buruk Media Sosial Terhadap Akhlak Pelajar SMPN 1 Sambit Ponorogo Tahun Akademik 2021 2022. ahcs 2023, 3 (2), 150-156.