(1)
Muhammad Faiz; Ufies Marizqa Rosyanda; Zainiah; M. Ferdi Nur Saputro. Kepentingan Sejarah, Fungsi, Dan Hikmahnya Dalam Al-Quran. ahcs 2022, 2, 85-96.