(1)
Hamzah, S. .; Ani, F.; Rameli, N.; Md Nor, N.; Halim, H.; Rahman, R.; Mohd Ali, A. S.; Attan, N.; Kamri, K. A. . Impak Penyebaran Berita Palsu Melalui Media Sosial Terhadap Masyarakat: Kajian Kes Mahasiswa Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. ahcs 2020, 1, 55-63.