(1)
Kirin, A.; Ahmad Sharifuddin; Mohd Hisyam Abdul Rahim; Shakila Ahmad; Sharifah Khadijah; Abdullah Sulaiman. - Impak Pengajaran Dan Pembelajaran Secara Online: Kajian Kes Terhadap Pelajar Sekolah Rendah, Menengah Dan Universiti Semasa Pandemik Covid-19: -. ahcs 2021, 2, 127-136.