[1]
Mhd. Abror et al. 2022. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pada Masa Dinasti Abbasiyah. Advances in Humanities and Contemporary Studies. 2, 2 (Jan. 2022), 160–167.