[1]
Hamzah, S. , Ani, F., Rameli, N., Md Nor, N., Halim, H., Rahman, R., Mohd Ali, A.S., Attan, N. and Kamri, K.A. 2020. Impak Penyebaran Berita Palsu melalui Media Sosial terhadap Masyarakat: Kajian Kes Mahasiswa Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Advances in Humanities and Contemporary Studies. 1, 1 (Nov. 2020), 55–63.