Aeslina Abdul Kadir, et al. PENGURUSAN SISA MAKANAN MENGGUNAKAN TEKNIK PENGKOMPOSAN BERASASKAN TEKNOLOGI HIJAU. Penerbit UTHM, 2022, https://publisher.uthm.edu.my/omp/index.php/penerbituthm/catalog/book/343.