Tengku Intan Marlina Mohd Ali, Madiawati Mamat@Mustaffa, & Maizira Abdul Majid. (2022). Gen Z Tanggapan dan Pemikiran dalam Pengajian Melayu. Penerbit UTHM. https://publisher.uthm.edu.my/omp/index.php/penerbituthm/catalog/book/353